فرم ثبت نام متقاضیان شرکت در همایش توسعه دانش بنیان نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع

برای ثبت نام می توانید فرم ثبت نام را از اینجا (لینک دانلود) دانلود، تکمیل و همراه با فیش واریز هزینه ثبت نام، به
آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:
[email protected]
هزینه ثبت نام در همایش مبلغ 8 میلیون ریال (اعضای انجمن 7 میلیون ریال)
نام صاحب حساب: انجمن سازندگان و تامين كنندگان كالا و خدمات انرژى هاى تجديدپذير
شماره حساب: 0227850812008
شماره شبا: IR740170000000227850812008

سمینار نیروگاه های خورشیدی حمایتی، راهکارهای اجرایی شدن