آلبوم تصویری سخنرانی نمایندگان مجلس

دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع – 26 تیر 1402