سمینار اینداست سولار آذربایجان (تبریز)

اینداست سولار تبریز (استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل)

سمینار اینداست سولار نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای صنایع استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در تاریخ 4 اردیبهشت 1403 در شهر تبریز برگزار می گردد.

موضوعات این سمینار توضیحات فنی، اقتصادی و ضوابط قانونی مرتبط با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و همچنین هدف از برگزاری آن، آشنا کردن صنایع استان با احداث نیروگاه تجدیدپذیر است

در این سمینار، صنایع بزرگ استانهای فوق و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

برای ثبت نام جهت حضور در سمینارهای اینداست سولار لطفا با شماره  09911873083 تماس بگیرید

موشن گرافی  آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

راه اندازی مرکز خدمات انجمن ساتکا