اینداست سولار خوزستان

مورخ 27 آبان 1402

سمینار استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین برق صنایع استان خوزستان با حضور صنایع استان، شرکت‌های تجدیدپذیر، ساتبا، شرکت توزیع برق استان خوزستان و شهرستان اهواز و برق منطقه‌ای خوزستان و شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان  برگزار می گردد.

برای ثبت نام جهت حضور در سمینار اینداست سولار لطفا با شماره  09912740337 تماس بگیرید.

سمینار اینداست سولار استان خوزستان در تاریخ 27 آبان 1402 برگزار می شود.

در این سمینار، صنایع بزرگ استان و همچنین ارگان‌های مرتبط و فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر حضور دارند

موشن گرافی  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

معرفی بخش ارزیابی انجمن ساتکا

موشن گرافی آئین نامه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان