سمینار اینداست سولار اصفهان برگزار گردید

سمینار اینداست سولار اصفهان با حضور استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در یکم خرداد 1403 در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد

این سمینار با هدف آشنایی صنایع با نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی برگزار شد که در آن بیش از 40 نفر از صنایع، ارگان‌ها و شرکت‌های تجدیدپذیر حضور داشتند . همچنین در کنار سالن همایش، نمایشگاه جانبی برای شرکت‌های تجدیدپذیر عضو انجمن ساتکا در نظر گرفته شده بود تا با ارائه خدمات خود به راهنمایی هرچه بیشتر صنایع حاضر در این سمینار بپردازند

تیزر سمینار ایندست سولار اصفهان