مجمع کمیته پیمانکاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر انجمن ساتکا
روز چهارشنبه ٨ تیر ماه
بصورت حضوری در اتاق بازرگانی ایران
برگزار می گردد.

از شرکتهای پیمانکار حوزه انرژی های تجدیدپذیر دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع کمیته پیمانکاران :
– معرفی کاندیداهای هیات رئیسه کمیته پیمانکاران و برنامه های آنها
– برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته پیمانکاران

کاندیداهای هیات رئیسه کمیته پیمانکاران، لطفا فرم معرفی کاندیدهای هیات رئیسه کمیته را تکمیل و به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

برای تایید حضور خود در جلسه کمیته پیمانکاران و یا معرفی نماینده جهت حضور،
همچنین دریافت و ‌ارسال فرم‌ کاندیداتوری هیات رئیسه کمیته،
لطفا به شماره دبیرخانه انجمن ٠٩٣٩١٠٣٧٧٩٦ پیام دهید.

——————-
انجمن ساتکا
وبسایت:
www.satka-association.com
تلفن دبیرخانه:
☎️ 09021112358
صفحه اینستاگرام:
‏https://instagram.com/satka_anjoman