گزارش جلسه اول مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

 اولین جلسه مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در انجمن ساتکا، در 29 آذرماه 1402 برگزار گردید. خدمات ارائه شده در مرکز خدمات  شامل پاسخگویی به سوالات صنایع، مشاوره اختصاصی، انجام محاسبات اولیه احداث نیروگاه بر اساس میزان برق مصرفی، معرفی خدمات انجمن ساتکا شامل تهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی براساس اطلاعات برق صنایع، ارزیابی شرکت‌های تجدیدپذیر، و همچنین جلسه اختصاصی با بخش خصوصی فعال در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد

در این مرکز تعدادی از صنایع، ارگان‌ها، نمایندگان محترم ساتبا(سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران)، شرکت‌های توزیع برق،، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت بورس انرژی،صندوق نوآوری و شکوفایی، انجمن ساتکا و همچنین تعدادی از شرکت‌های تجدیدپذیر حضور داشتند

در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در جلسات مرکز خدمات بعدی می‌توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09912740337

گزارش تصویری از جلسه اول مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر انجمن ساتکا

زمان: 29آذر ماه