ثبت نام در همایش توسعه دانش بنیان انرژیهای تجدیدپذیر در صنایع کشور

(هزینه ثبت نام: 1.3 میلیون تومان برای اعضای انجمن ساتکا)

برای ثبت نام در همایش لطفا فرم آنلاین زیر را تکمیل نمایید. در صفحه بعدی به درگاه پرداخت اینترنتی راهنمایی می شوید.

در صورتی که امکان ثبت نام آنلاین و پرداخت اینترنتی ندارید، می توانید فرم ثبت نام را از اینجا دانلود نموده و همراه با فیش واریزی به آدرس ایمیل انجمن ساتکا ارسال نمایید.